خانه (شبکه رزن)|وبسايت دانشگاه|اطلاعيه ها|مناقصات و مزايده ها|دستور العمل و بخشنامه ها|تماس با ما|پاسخ پرسش شما|پزشک خانواده|تبادل لینک
پنج شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٩
آمار نسخ پذیرش شده و درآمد ریالی داروخانه

توجه : پر کردن تمامی خانه ها الزامی است.
نام مرکز خدمات جامع سلامت : *
نسخ پذیرش شده در ماه : * سال 1398
نوع بیمه تعداد نسخ تعداد اقلام مبلغ کل نسخ سهم سازمان
خدمات درمانی *
*
*
*
تامین اجتماعی * * * *
نیروهای مسلح * *
* *
بیمه روستایی * * * *
درآمد ریالی
دریافتی نسخ بیمه ای *
متفرقه نسخ بیمه ای *
دریافتی آزاد *
قبض باطله *