خانه (شبکه رزن)|وبسايت دانشگاه|اطلاعيه ها|مناقصات و مزايده ها|دستور العمل و بخشنامه ها|تماس با ما|پاسخ پرسش شما|پزشک خانواده|تبادل لینک
شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩

مدیریت : دکتر مجید موانیه ئی

مسئول دفتر ریاست : آقای توحید رمضانی - 36225800 (پذیرش حضوری فقط روزهای سه شنبه)

مسئول امور اداری : خانم ح.احمدی

مسئول امور مالی : آقای توکل همتی

حراست : آقای مهدی خالق وردی

مسئول روابط عمومی : آقای غفور صادقی بیدار

مسئول نظارت بر درمان و کارآفرینی : خانم فاطمه دهقان

مشاور حقوقی : آقای رسول آرزومند

مسئول انفورماتیک : آقای رسول عادلی 09189076601

ستاد شبکه بهداشت بخش اصلی و مرکزی و اداره کننده کلیه واحدهای تابعه خود اعم از امور مالی، اداری ، استخدامی و برون سازمانی کارمندان و مراکز بهداشتی درمانی می باشد. از نظر سلسله مراتبی ستاد شبکه کارهای اداری را انجام میدهد و مرکز بهداشت توسط بخضهای اصلی خود هر کدام از شاخه های بهداشتی، آموزشی، محیطی و حرفه ای را پشتیبانی کرده و توسط بخشهای جزء، یعنی خانه های بهداشت و مراکز درمانی، با مردم در ارتباط بوده و توسط کارشناسان هر زمینه در زمینه آموزش، پیشگیری و درمان افراد فعالیت دارد.