خانه (شبکه رزن)|وبسايت دانشگاه|اطلاعيه ها|مناقصات و مزايده ها|دستور العمل و بخشنامه ها|تماس با ما|پاسخ پرسش شما|پزشک خانواده|تبادل لینک
پنج شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٩

امور مالي شبكه بهداشت :

مسئوليت كلي اين واحد در يك نگاه مديريت دخل و خرج شبكه بهداشت و مراكز تحت پوشش آن ميباشد. اين واحد به بخشهاي زير با مسئوليتهاي مشروحه تقسيم ميشود :

1-بايگان اسناد مالي : ...

2-دفتر اداري و تنظيم حسابها : ...

3-حقوق و دستمزد : ...

4-انبار : ...

5-امين اموال : ...

6-درآمد : ...