خانه (شبکه رزن)|وبسايت دانشگاه|اطلاعيه ها|مناقصات و مزايده ها|دستور العمل و بخشنامه ها|تماس با ما|پاسخ پرسش شما|پزشک خانواده|تبادل لینک
پنج شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٩

مسئول واحد : خانم صدیقه دبیری

شماره تماس : 08136227664

اهم فعاليتهاي واحد بهداشت خانواده شبكه بهداشت رزن :

1.   برنامه ريزي در غالب تهيه و تنظيم برنامه هاي عملياتي به منظور ارتقاء سطح سلامت گروههاي هدف در برنامه هاي بهداشت خانواده

2.   نظارت و بررسي روند اجراي برنامه هاي مراكز و خانه هاي بهداشت

3.   برگزاري دوره هاي آموزشي حضوري و غير ضوري جهت پرسنل مرتبط(پزشكان-ماماها-مربي بهداشت خانواده-بهورز)

4.   هماهنگي با مراكز ارائه خدمات برنامه هاي واحد(واحد شهري-خانه بهداشت و ...)

5.   پيگيري موارد در معرض خطر و پرخطر در برنامه هاي بهداشت خانواده

6.   تجهيز سطوح ارائه خدمت محيطي از نظر داروها، مكملها و لوازم ضروري مرتبط

7.   مشاوره حضوري جهت برخي از مراجعين برنامه ها(مادران-تنظيم خانواده-شيرخشك و ...)

.:: نظرات و شكايات ::.