خانه (شبکه رزن)|وبسايت دانشگاه|اطلاعيه ها|مناقصات و مزايده ها|دستور العمل و بخشنامه ها|تماس با ما|پاسخ پرسش شما|پزشک خانواده|تبادل لینک
شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩

شبكه بهداشت و درمان شهرستان رزن

 

مركز بهداشت

رئيس: مهندس یوسف تراکمه

معاونت

واحد گسترش

حسابداری

بهداشت خانواده

پیشگیری و مبارزه با بیماریها

مهندسی بهداشت محيط

بهداشت حرفه اي

دبيرخانه

امین اموال

امور دارویی

بهداشت مدارس

آموزش بهورزی

آموزش و ارتقاء سلامت

 

ستاد شبكه بهداشت

مدیر: دکتر علی عباسی

امور اداري

امور مالي

رفاه و مشاور حقوقي

روابط عمومي

دبيرخانه

بازرسی

حراست

بایگانی

 

معاون درمان

سايت اداري

رئيس: دکتر علی گلشائیان

مدیر: آقای سعید رضایی

امور اداری

امور مالی

کاهش کسورات

درآمد

دبیرخانه

کارپرداز

درمانگاه

متخصص داخلی

متخصص زنان و زایمان

متخصص عفونی

متخصص اورولوژی

متخصص اطفال

متخصص پوست

متخصص رادیولوژی

درمانگاه جراحی

بخشها

اطفال

زایمان

مادر و نوزاد

ICU

جراحی مردان

جراحی زنان

CCU

اتاق عمل

اورژانس

پزشک

پذیرش

ایستگاه پرستاری

صندوق

داروخانه

CPR