خانه (شبکه رزن)|وبسايت دانشگاه|اطلاعيه ها|مناقصات و مزايده ها|دستور العمل و بخشنامه ها|تماس با ما|پاسخ پرسش شما|پزشک خانواده|تبادل لینک
پنج شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٩

 
عنوانبرگزار کنندهنوعتاريخ
به كارگيري نيرو (استخدام)مركز بهداشت رزناطلاعيه تا پايان ١٩/٠١/١٣٩١
كنفرانس علمي يك روزه تب مالتمعاونت درمان دانشگاه-واحد مبارزه شبكه بهداشت رزنكنفرانسچهارشنبه ٢٦/١١-٨:٣٠
دعوت به همكاريانفورماتيك شبكهبازسازي سايت٠٥/١٠/١٣٩٠