خانه (شبکه رزن)|وبسايت دانشگاه|اطلاعيه ها|مناقصات و مزايده ها|دستور العمل و بخشنامه ها|تماس با ما|پاسخ پرسش شما|پزشک خانواده|تبادل لینک
شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩

مديريت شبكه بهداشت رزن :

دكتر مجید موانیه ئی، پزشک عمومی، مديريت شبكه بهداشت و درمان شهرستان رزن ميباشند كه مهرماه سال 1398 پس از دكتر مهران جباری به اين سمت منتصب شدند.

تلفن : 08136225800

فکس: 08136222097

.:: ارتباط بامدير ::.