خانه (شبکه رزن)|وبسايت دانشگاه|اطلاعيه ها|مناقصات و مزايده ها|دستور العمل و بخشنامه ها|تماس با ما|پاسخ پرسش شما|پزشک خانواده|تبادل لینک
پنج شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٩

درمانگاهها و خانه بهداشتهاي بخش رزن

درمانگاه ها و خانه بهداشتهاي بخش قروه درجزين

درمانگاه ها و خانه بهداشتهاي بخش سردرود

*لیست پزشکان درمانگاههای آنلاین(پزشک خانواده) شهری-روستایی :

ردیف شهرستان نام مرکز روستايي / شهري
نام کاربر پزشک / ماما
1 رزن کرفس روستايي
نگار حبیبی پزشک
2 رزن کرفس روستايي
لیلا صفری ماما
3 رزن قروه1 روستايي
مونا سلطانی پزشک
4 رزن قروه1 شهري
مونا روحانی پزشک
5 رزن قروه1 شهري روستايي
مریم اسماعیلی ماما
6 رزن قروه2 شهري روستايي
داود نوبهار پزشک
7 رزن قروه2 شهري
معصومه شنبه زاده ماما
8 رزن قروه2 روستايي
مریم شریفی ماما
9 رزن رزن1 شهري روستايي
مهدیه اکبری فرد پزشک
10 رزن رزن1 روستايي
شیوا میر مرادی ماما
11 رزن رزن1 شهري
الهام صارمی ماما
12 رزن رزن2 شهري
معصومه رضایی پزشک
13 رزن رزن2 روستايي
طیبه امید خواه پزشک
14 رزن رزن2 شهري
طاهره کاشفی ماما
15 رزن رزن2 روستايي
لیلا مقومی ماما
16 رزن دمق روستايي
ندا شیروانی پزشک
17 رزن دمق شهري
زهرادهقان پزشک
18 رزن دمق روستايي
زینب طمری ماما
19 رزن دمق شهري
لیلا کوثری ماما