خانه (شبکه رزن)|وبسايت دانشگاه|اطلاعيه ها|مناقصات و مزايده ها|دستور العمل و بخشنامه ها|تماس با ما|پاسخ پرسش شما|پزشک خانواده|تبادل لینک
شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

مقدمــه

 در اجلاس مدیریت بین المللی مواد شیمیائی (6 4  فوریه 2006 ) دبی ، که با حضور وزراء و نمایندگان بیش از 120 کشور جهان تشکیل شد بیانیه ای در راستای مدیریت بین المللی ایمنی شیمیائی منتشر گشت که در آن ضروری ترین راه دستیابی به توسعه پایدار را استقرار مدیریت ایمنی مواد شیمیائی معرفی کرد .

اجلاس دبی (2006) برای استقرار مدیریت بین المللی مواد شیمیائی در کشورها ، 36 حوزه عملیاتی شامل 273 مورد فعالیت کلی با جدول زمان بندی مشخص از سال 2006 تا افق2020 تحت عنوان " رهیافت برنامه  بین المللی مدیریت مواد شیمیائی سایکم " معرفی کرده است.

طبق تعهد بین المللی اجلاس دبی (2006) و پس از مصوبه کمیسیون تخصصی ایمنی شیمیائی و ابلاغیه دیماه 1385 وزیر محترم امورخارجه به کلیه وزراء که براساس رسالت سازمانی حوزه تحت پوشش خود مسئول استقرار سیستم مدیریت مواد شیمیائی می باشند ، مسئولیت 12 حوزه عملیاتی شامل100 فعالیت کلی به وزارت بهداشت ، درمان و

آموزش پزشکی محول شد که بشرح ذیل می باشد :

     v  1-تهیه وارزیابی نمایه ایمنی شیمیائی ( تدوین پروفایل ایمنی شیمیائی )در شهرستان ،استان وکشور به منظور تعیین نقاط ضعف و قوت وفرصتها وتهدیدها واولویت اقدامات براساس الگوههای کاربردی تدوین شده

2-تعیین میزان لطمات ومخاطرات ناشی از مواد شیمیائی بر سلامت عموم جامعه

3-بررسی سلامت و ایمنی شغلی درمواجهه باموادشیمیائی:

4-میزان اثرگذاری مواد شیمیائی برسلامت کودکان(دوران جنینی،شیر خواری،نوزادی تاسن نوجوانی)**

5-استقرار سیستم جهانی یکنواخت سازی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیائی (GHS)

6-ارزیابی ، مدیریت و ارتباط مخاطرات مواد شیمیائی با سلامت

7-0ایجاد سیستم مدیریت ساماندهی شده برای اقدامات پیشگیرانه و واکنش پذیر در برابر فوریت های شیمیائی در مواقع اضطرار به منظور کاهش اثرات بر سلامت و محیط زیست*

8-تحقیق ، مراقبت و پایش و جمع آوری اطلاعات در خصوص مخاطرات مواد شیمیائی در بخش سلامت*

9-تولید اطلاعات مربوط به مخاطرات مواد شیمیائی و در دسترس قرار دادن آنها*

10-آموزش و پرورش ( آموزش عمومی جامعه )

11-همکاری و سرمایه گذاری گروههای مرتبط

12-استقرار ، اجرا و برنامه های تلفیقی مدیریت صحیح مواد شیمیائی با استفاده از روش های انعطاف  پذیر و متغیر**

*اولین حوزه از12حوزه عملیاتی که برای استقرارمدیریت ایمنی مواد شیمیایی باید اجراشودو مسئولیت اجرای آن بعهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده است تهیه و ارزیابی نمایه ایمنی شیمیائی ( تدوین پروفایل ایمنی شیمیائی)در شهرستان ،استان وکشور به منظور تعیین نقاط ضعف و قوت وفرصتها وتهدیدها واولویت اقدامات براساس الگوههای کاربردی تدوین شده می باشد

این بخش یکی از کلیدی ترین ارکان اجرای برنامه سایکم می باشد ، زیرا برای استقرار برنامه سایکم نیازمند درک صحیحی از وضعیت موجود ایمنی شیمیائی در کشور هستیم . تدوین تصویر و نمایه ای از ایمنی شیمیائی کشور مستلزم همکاری و اجرای آن در سطح استانی و  دانشکده / دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می باشد. این نمایه ملی ایمنی شیمیائی براساس الگوی جهانی معرفی شده شامل 13 بخش عمده  توسط حوزه های دانشکده ها و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقر در استان ها تکمیل و با تائید عالی ترین مقام اجرائی استان ( استاندار ) تکمیل و به حوزه معاونت سلامت ( مرکز سلامت محیط و کار ) ارائه می گردد . با ارزیابی نمایه تدوین شده برای مسئولین و مدیران کل این امکان فراهم شده که در جهت حفظ سلامت جمعیت تحت پوشش و آلایندگی محیط زیست اقدامات لازم را انجام و نقاط  ضعف موجود را پوشش دهند.

 بررسي وضعيت موجود:

این برنامه از آذرماه سال86 درشهرستان رزن باتشکیل کارگروه پروفایل ایمنی شیمیایی وبا دعوت بیش از 15 مدیر یا نماینده ادارات مرتبط جهت توجیه واطلاع  افراد مذکوردرمورد اهداف واهمیت برنامه ایمنی شیمیایی تشکیل شد.تابحال آماری کاملی ازمواد شیمیایی جهت تهیه وارزیابی نمایه ایمنی شیمیائی ( تدوین پروفایل ایمنی شیمیائی )در شهرستان به منظور تعیین نقاط ضعف و قوت وفرصتها وتهدیدها واولویت اقدامات براساس الگوههای کاربردی تدوین شده(اولین حوزه از12حوزه عملیاتی)  موجود نیست.

 هدف برنامه:

هدف این برنامه عملیاتی تهیه وارزیابی نمایه ایمنی شیمیائی ( تدوین پروفایل ایمنی شیمیائی )در شهرستان به منظور تعیین نقاط ضعف و قوت وفرصتها وتهدیدها واولویت اقدامات براساس الگوههای کاربردی تدوین شده(اولین حوزه از12حوزه عملیاتی)می باشد.

نحوه پايش برنامه:

1- آمار                                                                                                      

2- صورتجلسات کلاسهای آموزشی

3- صورتجلسات  کارگروهها وجلسات

4- تکمیل نمایه ایمنی شیمیایی

5-مکاتبات

6- شاخصهاي آگاهي پرسنل

                                                                                                                                   

نقاط قوت :

1- حمايت مسوولين مرکز بهداشت شهرستان از برنامه هاي واحد

2-  حمايت مسوولين مرکز بهداشت استان از برنامه هاي واحد

3- وجود قوانين، مقررات، دستورالعمل ها و معيارها و ضوابط

4-  وجودکامپيوتر مجزا درواحد

 

? نقاط ضعف

1- عدم توجیه ادارات مرتبط

2- مبهم بودن دستورالعملها وبرنامه

3- عدم تکمیل بخشهای نمایه ایمنی مواد شیمیایی

4- عدم وجودنيروهاي متخصص بهداشت حرفه اي

5- مبهم بودن نحوه اجرا وتدوین بخشهای نمایه

6- نوپا وجديد بودن برنامه

7- عدم آگاهي کافي پرسنل بهداشتي ودرماني درگيرازنحوه اجرای برنامه واثرات مواد شیمیایی برانسان ومحیط زیست

 

تهديدها :

       1- عدم ثبات مديريتهاي  شهرستان

       2- پايين بودن اطلاعات کارگران وکارفرماها درزمينه اثرات سوء موادشیمیایی

       3- عدم توجیه ادارات مرتبط

       4 - عدم آگاهي کافي مردم وجامعه از مواد شیمیایی واثرات آنها

       5 عدم وجود اطلاعات کافی ازچرخه عمر مواد شیمیایی (تولید تا دفع)در شهرستان

فرصتها :

1 - حمايت مسئولين بهداشت حرفه اي استاني ازبرنامه هاي واحد     

 2- مساعدت وهماهنگي برون بخشي ادارات در گير طرح