زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ

معرفی سامانه ۱۹۰ بهداشت محیط

ستاد فوریت‌های سلامت محیط و کار  شکایات مردمی را در مورد بهداشت محیط و کار بصورت آنلاین ثبت وجهت رسیدگی به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ارجاع می دهد.
ستاد فوریت‌های سلامت محیط و کار به تلفن رایگان با کد تلفن 190 مجهزگردیده ومردم می‌توانند با تماس با این شماره، مشکلات خود را در زمینه بهداشت محیــــط و کــــار اعلام و پیگیری کنند.
ستاد فوریت‌های سلامت محیط و کار خدمات آنلاین درموردبهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای از طریق این سامانه ارائه داده و اخبار مردمی و شکایات واصله به این ستاد در مورد مشکلات بهداشت حرفه‌ای و بهداشت محیط از طریق شماره 190به صورت آنلاین ثبت شده و برای رسیدگی به دانشگاه‌های علوم پزشکی مربوطه ارجاع می‌شود.
 
سامانه مدیریت ارتباطات مردمی ستاد فوریتهای سلامت محیط وکاربا شماره تلفن رایگان 190 بصورت شبانه روزی پاسخگوی شکایات شما عزیزان درزمینه های زیر می باشد:
غیر بهداشتی بودن آب ودفع غیربهداشتی فاضلاب، کلیه موارد مرتبط با بهداشت کشاورزی وبهداشت دامداری ها،عرضه وفروش موادغذایی فاسدوموادغذایی تاریخ مصرف گذشته -فروش مواد غذایی به صورت دستفروشی سیار- نامناسب بودن بهداشت فردی-عدم رعایت بهداشت اماکن بویژه مراکز تهیه و عرضه وطبخ موادغذایی – حمل ونقل نامناسب مواد غذایی با استفاده از ماشین های غیر مجاز(مثل حمل شیرینی بااستفاده از ماشین های سواری و وانت باروصندوق عقب و...)- تهیه وتولید موادغذایی درمراکز غیرقانونی وغیر مجازوزیرزمین های غیر مجاز
* تــــوجـــه : مسئولیت کلیه فرآورده های خام دامی(تخم مرغ،گوشت گاووگوسفند،گوشت های بسته بندی شده، ماهی میگو) از نظر نقل وانتقال وعرضه نامناسب آن با سازمان دامپزشکی می باشد.
مشکلات ناشی از صدا –ارتعاش –شرایط جوی محیط کار، پرتوهای یون ساز(گاما،ایکس و..)پرتوهای غیریونساز(UV =ماوراءبنفش – IR= مادون قرمز)،روشنایی ،سایر پرتوهای غیر یونسازمانندامواج رادیویی،ماکروویو ونیزمیدان های الکتریکی ومیدان های مغناطیسی پایا ، وهمچنین مسایل مرتبط با بازرسی بهداشت حرفه ای وقوانین ومقررات سلامت کار ،امور مرتبط باسختی وزیان آوری مشاغل ،مشکلات ارگونومیکی شاغلین کشوردررابطه باحمل بارهای سنگین درمشاغل نانوایی،ساختمان سازی ،کشاورزی و... مشکلات ارگونومی موجود درمحیط کارازنظرایستگاه های کاری نامناسب ،انجام کاردروضعیت های نامناسب بدنی وانجام کاربا استفاده از ابزارکارنامناسب
نشت فاضلاب منازل روستایی درمعابرعمومی – تلنبارنمودن فضولات دامی درنزدیکی منازل روستایی –عدم وجود مهراستاندارد،نحوه مصرف وهشداربرروی ظروف موادشوینده وپاک کننده
عدم وجودبرچسب روی ظروف موادشیمیایی درکارگاهها وکارخانجات –عدم رعایت اصول بهداشت محیط کاردرکارگاهها وکارخانجات وکارباموادشیمیایی خطرناک درشرایط غیربهداشتی-عدم انبارداری صحیح مواد شیمیایی درمحیط کارو وجودانبارهای غیر ایمن درسطح شهر-عدم انجام معاینات کارگری توسط کارفرما –وقوع بلایای طبیعی وحوادث غیرمترقبه وایجاد مشکلات بهداشت محیطی درمحل
گزارش تخلفات بهداشتی وحفاظتی درمراکز پرتوپزشکی(تشخیص ودرمانی)مانندمراکز سی تی اسکن –ام آر آی –رادیولوژی ، آنژیوگرافی ، پزشکی هسته ای و... اعلام مراکز برنزه کننده بدن(سولاریوم)، استعمال دخانیات دراماکن عمومی ومراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی
عدم رعایت بهداشت محیط درمدارس
 شکایت درخصوص شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات وجانوران موذی دراماکن عمومی وخانگی
وجود موش وسگ های ولگرد درنزدیکی محل کاروزندگی
عدم رعایت بهداشت محیط دربیمارستان ها
 
::: مرکز بهداشت شهرستان رزن:::
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 413
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 29695
تعداد کاربران بر خط 0